Tarinateatteri Hyvä Kätilö


Tarinateatteri Hyvä Kätilö on Q-teatterin yleisötyö- ja yhteisöteatteriosaston alaisuudessa toimiva esittävän taiteen ammattilaisista koostuva ryhmä, jonka yhdintehtävänä on mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen. Työmme kulminoituu erityisesti tarinateatterin ja soveltavan teatterin osaamiseen ja hyödyntämiseen.

Tarinateatteri (play back theatre) on soveltavaa ja osallistavaa improvisaatioteatteria, joka perustuu yleisön kertomiin ajatuksiin, tunteisiin ja tarinoihin. Tarinateatteriesitys kestää tyypillisesti 1,5 h ja sen aikana ohjaaja Jaana Taskinen haastattelee osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan valitusta aiheesta. Tämän jälkeen näyttelijät palauttavat kokemuksen kertojalle esityksen muodossa takaisin. Tarinateatterissa näyttelijät tekevät näkyväksi ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, antavat osallistujille mahdollisuuden tarkastella tilannettaan itsensä ulkopuolelta ja nähdä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Työ lisää osallistujien keskinäistä ymmärrystä tuomalla keskiöön myös sen, mikä on yleisinhimillistä ja kaikille yhteistä: tunteet, nauru ja ruumiillisuus.

Tarinateatteriesitysten lisäksi toteutamme taidelähtöisiä  työpajoja eri kohderyhmille.

“Työskentely herätti voimakkaita ja henkilökohtaisia tunteita. Iloa surua ja ylipäätään ajatuksia”

Osallistavan teatterityöskentelyn avulla voidaan käsitellä yhteisössä esille nousseita ajatuksia, ideoita ja haasteita. Jokainen kerta suunnitellaan erikseen tilaajan kanssa. Esityksiä ja työpajoja voi tilata ympäri pääkaupunkiseutua toteutettavaksi erilaisiin toimipaikkoihin. Toteutamme myös avustuksilla rahoitettuja esityksiä ja työpajoja ensisijaisesti tilaajien omissa toimipaikoissa. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Helsingin kaupungin sosiaalitoimi, Espoon kaupungin sosiaalitoimi, MTKL, Ensi – ja turvakotien liitto, HUS ja pääkaupunkiseudun koulut.

Työskentelyymme kuuluu lisäksi erilaisille yhteisöille ja yrityksille suunnatut henkilöstön hyvinvointiin (esimerkiksi jaksaminen, kommunikaatio, yhteisöllisyys) kohdennetut kokonaisuudet. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä millainen toiminta tukisi yhteisönne tarpeita parhaiten.

Lisätietoja tarinateatterista ja esitysten tilaukset:

ohjaaja Jaana Taskinen
p. +358 505369566
jaana.taskinen@q-teatteri.fi

Yhteydenotot Helsingin malliin liittyen:
tuottaja Paula Kovanen
paula.kovanen@q-teatteri.fi

Image
Image

Tämänhetkiset hankkeet

 • Kulttuurin kummilapset
  Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on kummina kulttuuritoimija,  jonka kautta lapsi ja hänen perheensä saa henkilökohtaisen kosketuksen taiteeseen ja kulttuuriin. Vuonna 2021 syntyvien helsinkiläisvauvojen kulttuurikummeina toimivat helsinkiläiset teatterit. Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö
 • Tarinateatteri mukana Malmin yhteisöllisyyden kehittämisessä, Helsingin malli
  Hanke on yksi Helsingin malli -toimijoista vuosina 2022-2024, jonka tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Q-teatterin tavoitteena on hankkeen kolmena vuotena vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja eri asukasryhmien vuorovaikutusta. Hankkeessa hyödynnetään tarinateatteria ja taidelähtöisiä työpajoja yhteisöllisyyden kehittämisessä ja tarjotaan taide-elämyksiä kaikille malmilaisille. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöehdotuksia Malmilla toimivilta tahoilta!
 • Näyttelijä peilinä vanhemmuuden ensiaskelissa
  Hankkeessa soveltavan ja osallistavan teatterin menetelmät, erityisesti tarinateatteri, tuodaan osaksi varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukea.
  Hanke on osa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kehittämishankkeita.
  “Hersyvää, koskettavaa! Ihana hetki myös oman vauvan kanssa ja samalla jaettuja kokemuksia muiden kanssa. Kiitos! Näitä lisää!”
 • Nuorten mielenterveyden tukeminen, jalkautuva mielenterveystyö ja parisuhdetyön tukeminen
  Hankkeessa tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia tarinateatterin ja muita soveltavan teatterin menetelmiä hyödyntäen.
  Hanketta tukee: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustus
 • Tule nähdyksi -hanke
  Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten itsetuntemusta ja hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältöjä nuorisoalan koulutukseen ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.
  Hanketta tukee: Euroopan sosiaalirahasto
 • Hyvinvointia kulttuurista
  Espoon aikuissosiaalityön ja perhesosiaalityön kanssa toteutettava hanke, jossa vertaistukiryhmien toimintaa syvennetään tarinateatterin avulla.
  Hanketta tukee: Espoon kulttuurilautakunta

Menneet hankkeet

Tarinateatteri Hyvä Kätilö on toteuttanut useita mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevia hankkeita vuodesta 2015 lähtien. Olemme mm. toteuttaneet Näyttelijä peilinä lastensuojelussa (vuosina 2015 – 2016), Näyttelijä peilinä sosiaalitoimessa (2017) ja Näyttelijä dialogin mahdollistajana (2018-2019) -hankkeet. Näissä hankkeissa on käytetty näyttelijän erityistä ammattiosaamista palvelemaan lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä näiden sidosryhmien parissa toimivien (sekä asiakkaiden että työntekijöiden) itseymmärryksen lisääntymistä. 

Oli huikeaa nähdä oma tilanne ”ulkopuolelta”, muiden näyttelemänä. Harvoin, jos koskaan, sitä pääsee kokemaan muualta kuin täysin sen kaiken kaaoksen keskeltä.”

“Suosittelen tarinateatteria. Se peilasi ainakin minulle tunteita uudella tavalla”

“Ihana ja piristävä esitys. Osaavat näyttelijät ja hyvää vuorovaikutusta.”