Tarinateatteri Hyvä Kätilö


Tarinateatteri Hyvä Kätilö on teatterialan ammattilaisista koostuva ryhmä, joka työskentelee pääsääntöisesti kolmannen sektorin kanssa.

Tarinateatteri (play back theatre) on soveltavaa ja osallistavaa improvisaatioteatteria, joka perustuu yleisön kertomiin ajatuksiin, tunteisiin ja tarinoihin. Tarinateatteriesitys kestää tyypillisesti 1,5 h ja sen aikana ohjaaja Jaana Taskinen haastattelee osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan valitusta aiheesta. Tämän jälkeen näyttelijät palauttavat kokemuksen kertojalle esityksen muodossa takaisin. Tarinateatterissa näyttelijät tekevät näkyväksi ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, antavat osallistujille mahdollisuuden tarkastella tilannettaan itsensä ulkopuolelta ja nähdä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Työ lisää osallistujien keskinäistä ymmärrystä tuomalla keskiöön myös sen, mikä on yleisinhimillistä ja kaikille yhteistä: tunteet, nauru ja ruumiillisuus.

Tarinateatteri Hyvä Kätilö on toteuttanut hankkeet Näyttelijä peilinä lastensuojelussa (vuosina 2015 – 2016), Näyttelijä peilinä sosiaalitoimessa (2017) ja Näyttelijä dialogin mahdollistajana (2018-2019). Näissä hankkeissa on käytetty näyttelijän erityistä ammattiosaamista palvelemaan lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä näiden sidosryhmien parissa toimivien (sekä asiakkaiden että työntekijöiden) itseymmärryksen lisääntymistä. Näyttelijä dialogin mahdollistajana on vienyt työskentelyä kohti erilaisten toimintaympäristöjen (viranomaistahot ja poliittinen päätöksenteko, kansalaistoiminta ja kansalaisdemokratia) sekä erilaisissa asemissa olevien ihmisten (sosiaalitoimen asiakkaat, työntekijät, virkamiehet, poliittiset päättäjät) kohtaamista. Näiden hankkeiden pohjalle rakentuvasta ammattitaidosta kumpuaa Hyvän Kätilön osaaminen.

Tule nähdyksi -hanke
Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa, sujuvoitetaan nuorten koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä.
Lisäksi hankkeessa tuotetaan sisältöjä nuorisoalan koulutukseen ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.

Tohtorikoulutettava Petra Malin tutkii väitöskirjatyössään Arts-Based Social Work as Means for Participation and Democracy  Näyttelijä dialogin mahdollistajana -hankkeen vaikutuksia aikuissosiaalityön asiakkaisiin.

“Työskentely herätti voimakkaita ja henkilökohtaisia tunteita. Iloa surua ja ylipäätään ajatuksia”

“Suosittelen tarinateatteria. Ehkä masennusta tai vaikeita tilanteita läpikäynneille. Tarinateatteri peilasi ainakin minulle tunteita uudella tavalla”

”Minusta tuntuu, että oman tarinan kertominen ja sen näkeminen lavalla oli se viimeinen tuki, jota kaipasin painiskellessani ajatusten kanssa”

Image

Lisätietoja tarinateatterista ja esitysten tilaukset:

ohjaaja Jaana Taskinen
p. +358 505369566
jaana.taskinen@q-teatteri.fi